Wagenpark

Voor het vervoer en transport van overledenen wordt een onderscheid gemaakt tussen “ceremonievervoer” of “functioneel” vervoer.

Voor het ceremonievervoer hebben wij de beschikking over erkende Cadillac en Chevrolet lijkwagens.
Ook kunnen wij zorgen voor een authentieke lijkkoets getrokken door 2 of 4 paarden.Voor berging en transport van overledenen, bv bij een thuisoverlijden, of bij overlijden in een
rust- en verzorgings-instelling of ziekenhuis waar geen mortuarium beschikbaar is wordt een functionele
lijkwagen gebruikt die discreter in het straatbeeld is en hiervoor specifiek werd aangepast

Boelens & Co - Jan Van Rijswijcklaan 43, 2018 Antwerpen - Tel.: 03/230 40 00 info@uitvaartenboelens.be