Crematies

Naast de klassieke begrafenis evolueert ook het aantal crematies in stijgende lijn. Wanneer de overledene geen laatste wilsbeschikking heeft nagelaten waarin zijn/haar keuze van lijkbezorging vermeld staat is de familie vrij om te kiezen voor een begrafenis of crematie.

 

Mogelijkheden voor bestemming van de asse:

  • Asverspreiding (op de strooiweide van de begraafplaats al of niet aan het crematorium)
  • Begraven van de as in een traditioneel graf of urnenveld
  • Bijzetten van de as in het columbarium op de begraafplaats
  • Bewaren van de as thuis
  • Asuitstrooiing op zee


Bewaren van de as thuis:
De Belgische wetgeving staat toe om de as van uw dierbare thuis te bewaren :

  • Hiervoor moet de overledene vóór zijn overlijden een eigenhandig opgestelde brief maken waarin hij dit voornemen bevestigt en voor alle veiligheid de handtekening op het gemeentehuis laten wettigen.
  • OF

  • De familie stelt na het overlijden een eigenhandig geschreven brief op waarin bevestigd staat dat ze, volgens de wens van de overledene, de as thuis wensen te bewaren.
Boelens & Co - Jan Van Rijswijcklaan 43, 2018 Antwerpen - Tel.: 03/230 40 00 info@uitvaartenboelens.be